Home / Условия за ползване

Условия за ползване

Материалите в сайта , текстови или графични, могат да се ползват свободно. УСЛОВИЕТО е да се цитира източника.

Сайтът EmonaNews.com не носи отговорност за причинени вреди или пропуснати ползи, в резултат на информация, публикувана в този сайт.